top of page

PRIVACY

WE VALUE YOUR PRIVACY

ALGEMEEN : Field Fashion International neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig. Wij verzamelen, bewaren, wijzigen, raadplegen, verstrekken, gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend volgens de geldende voorschriften.
Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Field Fashion International verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten daar u ons deze gegevens zelf verstrekt. Hierbij geeft u ons toestemming om uw betreffende gegevens te verwerken.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam / geslacht / geboortedatum / geboorteplaats / adresgegevens / telefoonnummer / e-mailadres / overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via correspondentie en/of telefonisch.

PERSOONSGEGEVENS : onderstaande kunt u een overzicht vinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens gebruiken.
- Wanneer u als KANDIDAAT een job zoekt :
° u support te verlenen bij het vinden van een passende job.
° met u te communiceren over vacatures en voortgang van de procedures.
° u gegevens te bezorgen aan werkgevers die een vacature hebben waarin u interesse heeft. Dit is wel gekoppeld aan uw toestemming hiervoor.
- Als WERKGEVER :
° wij gebruiken uw gegevens om u de gevraagde dienstverlening te kunnen bieden.
° als werkgever ben u niet gemachtigd de verstrekte gegevens aan derden over te maken. In uitzonderlijke gevallen kan dit mits uitdrukkelijk akkoord van Field Fashion Int. en de desbetreffende kandidaat.

AANPASSEN persoonlijke gegevens :
Indien u zelf uw gegevens heeft verstrekt kunt u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens,  sturen naar antwerpen@field-fashion.com
Het verzoek dient wel te zijn gedagtekend, ondertekend en vergezeld van een digitale scan van uw geldige identiteitskaart als bewijs van uw identiteit.

WIJZIGINGSBEVOEGDHEID :
Field Fashion International is gerechtigd dit privacy statement te wijzigen door de gewijzigde versie op de website te plaatsen. Wij stellen u binnen een redelijke termijn in kennis van de relevante wijzigingen.

VRAGEN :
Voor al uw vragen, suggesties of klachten kunt u contact opnemen met Field Fashion International – Vijverlei 23 – 2900 Schoten / België, via email antwerpen@field-fashion.com

bottom of page